Sprint 3: Ontwerp
Hoe kan het concept gevisualiseerd worden?

In sprint 3, de ontwerp sprint, is de bedachte oplossing vertaald naar een design dat toegepast kan worden om een toekomstgericht en gebruiksvriendelijk intranet te ontwikkelen.

Na het uitdenken van het concept was het tijd om de oplossing vorm en structuur te geven. Dat werd gedaan in de ontwerp sprint. De bedachte functionaliteiten uit sprint 2 werden op een logische manier ingedeeld in een sitemap wat de structuur in kaart moest brengen voor de applicatie.

De structuur van de applicatie

Wireframes

Na het faciliteren van de structuur zijn er wireframes gemaakt om de flow van de app te visualiseren. De functionaliteiten zijn eerst (deels) op papier getekend om een globaal idee te krijgen van de werking van de functionaliteit. Later zijn deze uitgewerkt in het programma Adobe XD. Er is voor Adobe XD gekozen omdat binnen het programma een prototype gemaakt kan worden waardoor deze direct getest kan worden bij de doelgroep.

Wireframes van het nieuwe Einstein

High-fidelty prototype

Na het maken van de wireframes voor de hoofdfunctionaliteiten van de applicatie, is de stap gemaakt om de applicatie in te richten met de look en feel van Sogeti. De reden hiervoor is dat ik tijdens het testen veel opmerkingen kreeg over de kleurstelling van de wireframes (grijstinten). Dit kwam waarschijnlijk omdat ik gebruik had gemaakt van afbeeldingen waardoor het niet helemaal duidelijk was dat het over wireframes ging. Dat betekend dat sommige functionaliteiten meteen zijn uitgewerkt in de Sogeti huisstijl. Voordat dit werkelijkheid werd is er nog veel gestoeid met de leesbaarheid van teksten en grootte van de buttons. Aangezien ik nog nooit een volledige applicatie voor mobile heb vormgegeven, was het ontwerpen van een goede user-interface vrij lastig de eerste paar weken. Het stoeien zat vooral in de beperkte ruimte die ik had waardoor ik het moeilijk vond om elementen goed en leesbaar in te richten. Daarnaast moest het ook nog begrijpbaar zijn. Robert heeft mij hierin goed kunnen helpen doordat hij eerder een mobiele applicatie had ontwikkeld.

Het high fidelity prototype kwam tot leven door het constant testen en omdenken van functionaliteiten. Zelfs na het afronden van de wireframes werden er nog veranderingen toegepast door de nieuwe bevindingen uit de tests. Naast de veranderingen omtrent de functionaliteiten zijn ook veel verschillende huisstijlelementen uitgeprobeerd. Na het testen van verschillende buttons, headers en dividers is er een goede set aan elementen ontwikkeld die door zijn gevoerd in de rest van de applicatie.

Afbeeldingen van het nieuwe Einstein