Sprint 2: Concept
Wat is de juiste oplossing voor het huidige probleem?

In sprint 2, de concept sprint, is er een oplossing bedacht voor het huidige probleem. Op basis van de afgeronde onderzoeken en interviews zijn er brainstorms gehouden waarin een passende oplossing is gevonden voor het ontwikkelen van een toekomstgericht en gebruiksvriendelijk intranet.

Na het afronden van het onderzoek in de voorgaande sprint is er voldoende informatie verzameld om een concept te bedenken voor het op te lossen probleem. Waar het in het begin van mijn stage specifiek ging om het vernieuwen van enkele functionaliteiten was ik nu vrij om een concept te bedenken voor het ontwikkelen van een toekomstiggericht intranet. Omdat alles geoorloofd was ben ik groots gaan denken. Ik besefte dat de vorm die Einstein hanteert namelijk een traditioneel intranet niet geschikt zou zijn als toekomstig gericht intranet. Daarom moest ik op zoek naar een andere vorm die wel geschikt zou zijn. Eerder in sprint 1 onderzocht ik al de verschillende vormen van intranet. Op basis van deze informatie heb ik gekozen om een sociaal intranet als basis te nemen. Een sociaal intranet voegt de benodigden sociale functionaliteiten toe die nodig zijn voor een toekomstgericht intranet. Daarnaast sluit deze vorm zich perfect aan bij de bedrijfscultuur van Sogeti. Wanneer het sociale intranet goed wordt gebruikt door de medemerkers en ook de ontwikkeling nog in volle bloei is, dan kan de stap gemaakt worden naar een digital workspace. Echter moet dit geen gehaaste stap zijn aangezien hier veel bij komt kijken.

Vervolgens ben ik gaan kijken hoe de doelgroep het intranet gaat gebruiken en wat dan de makkelijkste manier is om toegang te geven tot het intranet. Uit de verdiepende interviews kon ik concluderen dat de toegang tot het huidige intranet via een andere laptop lastig was. Daarnaast was de vraag vanuit de doelgroep om op een smartphone ook toegang te hebben tot het intranet. Daarom heb ik besloten om het intranet mobile first te ontwikkelen waardoor een eerste versie uitgebracht zal worden op de mobiel. Waarom? Omdat de binding van gedetacheerde verslechtert naarmate ze bij de klant zitten en minder contact hebben met Sogeti. Door het intranet toegankelijk te maken op het device dat door vele wordt gebruikt, kan de binding met Sogeti worden geoptimaliseerd. Op deze manier zijn de medewekers altijd op de hoogte van wat er binnen de organisatie en met collega’s gebeurt. Zo wordt er een bruggetje gecreëerd die er eerst niet was. Later zal ook een webversie worden uitgebracht om het intranet nog toegankelijker te maken en waardoor het ook bij gaat dragen aan de dagelijkse workflow voor interne medewerkers.

De applicatie focust op mobile en zal later verschijnen op web

Tot slot zijn er een aantal functionaliteiten samengesteld die het een succesvol sociaal intranet moeten maken. Om te beginnen zijn dit vooral sociale functionaliteiten omdat de gebruikers hieraan zal moeten wennen. De eerste versie zal dan ook voelen als een interne versie van LinkedIn. Na de lancering is het de bedoeling dat steeds meer belangrijke functionaliteiten van het ‘oude’ intranet worden overgeplaatst naar het sociaal intranet. Denk hierbij aan de urenbon, declaratie en statische informatie. Meer over deze functionaliteiten staat beschreven in het conceptdocument.