Sprint 0: Oriëntatie
Wat is het probleem en welke vragen moeten beantwoord worden, om het probleem op te lossen?

Oriëntatie

De eerste sprint stond in het teken van het verkennen van het onderwerp en een concrete en gerichte hoofdvraag definiëren. Deze hoofdvraag is gedefinieerd door te ondervinden wat het directe probleem is in het huidige intranet.

Aan het begin van mijn stageperiode was het de bedoeling om een projectdocument op te stellen met als hoofddoel het afbakenen en definiëren van mijn opdracht. Dat houdt ook in dat ik mijzelf mocht verdiepen in de onderwerpen zoals (interne) communicatie en intranet. Daarnaast had ik informele gesprekken met mijn collega’s (Sogetisten) waardoor ik ook de ervaringen van de gebruikers van het intranet kon evalueren. Dit heeft mij gebracht op de volgende probleemstelling: “Einstein is in 2010 gelanceerd en sindsdien zijn er weinig tot geen updates uitgevoerd waardoor de functionaliteiten en user interface zijn verouderd. Einstein voldoet niet meer aan de behoefte en wensen van de gebruikers, omdat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen managers en professionals, niet optimaal is”

met als hoofdvraag: “Hoe kan Sogeti een toekomstgericht en gebruiksvriendelijk intranet ontwikkelen waar het uitwisselen van informatie efficiënt is en de Sogetisten zich meer betrokken voelen met elkaar en de organisatie.”

Voordat de hoofdvraag werd geformuleerd zijn er vele versies overheen gegaan. In eerste instantie zou ik namens Sogeti het voormalige intranet voorzien van een geoptimaliseerde user-interface. Later bleek dat hier niet het probleem lag. Hier lees je meer over in de Sprint 1: Onderzoeksfase.