Sprint 0: Oriëntatie
Wat is het probleem en welke vragen moeten beantwoord worden om het probleem op te lossen?

De eerste sprint stond in het teken van het verkennen van het onderwerp en een concrete en gerichte hoofdvraag definiëren. Deze hoofdvraag heb ik kunnen opstellen door het huidige probleem van Einstein te onderzoeken.

Aan het begin van mijn stageperiode heb ik een projectdocument opgesteld om mijn opdracht te definiëren en waar nodig af te bakenen. Dat houdt ook in dat ik mijzelf mocht verdiepen in onderwerpen zoals (interne) communicatie en intranet. Daarnaast had ik informele gesprekken met mijn collega’s om het probleem met Einstein te kunnen evalueren. Dit heeft mij gebracht op de volgende probleemstelling: “Einstein is in 2010 gelanceerd en sindsdien zijn er weinig tot geen updates uitgevoerd waardoor de functionaliteiten en user interface zijn verouderd. Einstein voldoet niet meer aan de behoefte en wensen van de gebruikers, omdat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen managers en professionals, niet optimaal is”

met als hoofdvraag: “Hoe kan Sogeti een toekomstgericht en gebruiksvriendelijk intranet ontwikkelen waar het uitwisselen van informatie efficiënt is en de Sogetisten zich meer betrokken voelen met elkaar en de organisatie.”

Er zijn vele versies geschreven voordat de huidige hoofdvraag is ontstaan. Dit komt omdat Sogeti met een gerichte vraag kwam om een aantal functionaliteiten van Einstein, gebruiksvriendelijker te maken. Door deze vraag werd al snel in oplossingen gedacht terwijl het probleem waar Sogeti het over had, nog niet was onderbouwd. Naarmate ik meer onderzoek deed naar het onderwerp werd mij duidelijk dat het vernieuwen van de user-interface het probleem niet zou oplossen. Daarom is de hoofdvraag globaler opgezet om mijzelf genoeg ruimte te geven in het ontwikkelen van een concept, dat het huidige intranet zal verbeteren.